Měření teploty okolí

Teploměrem Thermoval baby můžete jednoduše změřit i teplotu okolí, např. teplotu dětského pokoje.

Před měřením teploty okolí nezapomeňte:

Teploměr přepněte do režimu měření předmětů.
Zkontrolujte čistotu senzoru teploměru.
Před dalším měřením vypněte a vyčkejte 5 minut.

Jak správně měřit teplotu okolí?

Průměrná „normální“ teplota neexistuje, protože každá část lidského těla má jinou teplotu. Nejvyšší je teplota tzv. tělesného jádra (tzn. teplota uvnitř těla), která se pohybuje mezi 37–38 ºC.

Zvolte režim měření
teploty předmětů.
1
Namiřte senzorem
do prostoru.
3
Naměřenou teplotu
uvidíte po 3 vteřinách.
5