Měření teploty předmětů

Teploměrem Thermoval baby můžete jednoduše změřit i teplotu předmětů, např. teplotu mléka v kojenecké lahvi nebo teplotu vody ve vaničce.

Před měřením teploty předmětů nezapomeňte:

Teploměr přepněte do režimu měření předmětů.
Zkontrolujte čistotu senzoru teploměru.
Před dalším měřením vypněte a vyčkejte 5 minut.

Jak správně měřit teplotu předmětů?

Průměrná „normální“ teplota neexistuje, protože každá část lidského těla má jinou teplotu. Nejvyšší je teplota tzv. tělesného jádra (tzn. teplota uvnitř těla), která se pohybuje mezi 37–38 ºC.

Zvolte režim měření
teploty předmětů.
1
Nastavte senzor
3–5 cm od předmětu.
3
Naměřenou teplotu
uvidíte po 3 vteřinách.
5