Měření teploty v ústech

Vhodné u dospělých a starších dětí. Jde o přesnější metodu než měření v podpaží, nicméně i zde dochází k mírnému zkreslení naměřených hodnot. Měření lze provádět digitálními teploměry.

Před měřením teploty v ústech nezapomeňte:

Před měřením nepijte, nejezte, nekuřte.
V opačném případě vyčkejte 30 minut.
Teploměr očistěte a vydezinfikujte.

Jak správně měřit teplotu v ústech?

Průměrná „normální“ teplota neexistuje, protože každá část lidského těla má jinou teplotu. Nejvyšší je teplota tzv. tělesného jádra (tzn. teplota uvnitř těla), která se pohybuje mezi 37–38 ºC.

Teplotu měřte nejméně
30 minut po jídle nebo pití.
1
Vložte špičku teploměru pod jazyk tak, aby se ho dotýkala.
3
Teploměr je třeba po použití
řádně očistit a vydezinfikovat.
5