Měření teploty v podpaží

U dospělých je teplota v podpaží ve srovnání s měřením v konečníku výrazně odlišná, proto se tato metoda doporučuje pouze k orientačnímu měření tělesné teploty. Měření lze provádět digitálními teploměry.

Před měřením teploty v podpaží nezapomeňte:

Nejméně přesné – slouží k orientačnímu měření.
Teploměr očistěte a vydezinfikujte.
Vyvarujte se přehřátí nebo vychladnutí podpaží.
Dítě sevřete v náručí, aby mu teploměr nevypadl.

Jak správně měřit teplotu v podpaží?

Průměrná „normální“ teplota neexistuje, protože každá část lidského těla má jinou teplotu. Nejvyšší je teplota tzv. tělesného jádra (tzn. teplota uvnitř těla), která se pohybuje mezi 37–38 ºC.

Teploměr vložte do podpaží
a paži přitiskněte k tělu.
1
Teplotu měřte v sedě nebo
v leže a paží nepohybujte.
2
Přesnou teplotu naměříte
po 5 minutách.
3
Očistěte senzor ubrouskem
napuštěným v alkoholu.
4